W Akademii Przedszkolaka realizujemy program nauczania zgodny z aktualną postawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Gimnastyka Mózgu - Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Odimienna metoda nauki czytania według dr Ireny Majchrzak

Zajęcia i metody pracy:

Zabawy Tematyczne

Zabawy Logopedyczne

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn

Terapia Bajką i Metaforą

Plastyka

Pedagogika Zabawy

Nauka języka angielskiego

Rytmika

Z dziećmi od drugiego roku życia realizujemy plan kształcenia przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwój dzieci najmłodszych stymulujemy poprzez odpowiednio dostosowane zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy logopedyczne, czytanie bajek, zabawy tematyczne, elementy Gimnastyki Mózgu, oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Tęczowy domek

Ul. Mogielnicka 65

05-600 Grójec

 

tel.791-565-369

 ewelina@teczowydomek.eu